БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Уважаеми колеги,

От 01.10 до 04.10. 2020 г.  в хотел “РИУ Правец” – гр. Правец се проведе 23-та Национална конференция по онкогинекология.

————————————————

В рамките на конференцията се проведе и Обучителен теоретичен курс по колпоскопия за млади акушер-гинеколози.

   Резюмета от пленарни лекции и доклади може да рагледате тук:

БАОГ и ЕСГО

Всички членове на БАОГ, които са заплатили членския си внос за 2020 г получават достъп до до eAcademy на ESGO.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАОГ

До Членовете на БАОГ

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Българската асоциация по онкогинекология (БАОГ) Ви кани на Общо събрание на БАОГ, което ще се състои на 03.10.2020 г. от 16:00 часа в хотел Риу Правец, гр. Правец по време на 23-ра Национална конференция на БАОГ. Общото събрание следва да протече при дневен ред:

1. Финансов отчет на асоциацията.

2. Отчет на управителния съвет на асоциацията.

3. Разни

Г.Чакалова

Председател БАОГ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Г. Чакалова (председател)
д-р М. Савчева
д-р Г. Трифонов
д-р Анита Гановска

СПОНСОРИ