Регистрация

Вид Регистрация

Заплащане на годишен членски внос към Българска асоциация по онкогинекология

Данни за регистрираното лице:

Име                                                   

Презиме                                           

Фамилия                                          

УИН                                                   

Email                                                 

ЕГН:                                                   

Телефон                                           

Районна колегия на БЛС             

Град                                                  

Допълнителна информация или данни за фактура:

Внимание:
Регистрацията за 22-ра Национална конференция по онкогинекология се активира само след заплащане на сумата по банков път на банковата сметка на БАОГ в лева:
IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99
Банка ДСК, клон 2112
BIC: STSABGSF
След заверяването на сумата в банковата сметка на БАОГ ще получите e-mail с потвърждение на регистрацията Ви и финансов документ за извършеното плащане (фактура).