ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

19 до 22 октомври 2023 г., хотел“Катарино”, гр. Разлог

Регистрация, настаняване и членство

Такса регистрация

Хотелско настаняване

Дата на пристигане                     

Гала вечеря 21.10.2023г.

Данни за регистрираното лице:

Име                                                   

Презиме                                           

Фамилия                                          

УИН                                                   

Email                                                 

Телефон                                           

Районна колегия на БЛС             

Град                                                  

Данни за фактура:

Внимание:

---------------------------------- РЕГИСТРАЦИЯ ----------------------------------
Регистрацията е валидна само след заплащането на сумите по банков път по следния начин:
-------
Сумите за членски внос за 2023 година, както и таксите за регистрация за 25-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ се заплащат по банков път на следната банковата сметка: IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99; BIC: STSABGSF

След заверяването на сумата в банковата сметка на БАОГ ще получите e-mail с потвърждение на регистрацията Ви и финансов документ за извършеното плащане (фактура).
---------------------------------- НАСТАНЯВАНЕ ----------------------------------
Таксите за хотелско настаняване и гала-вечеря се заплащат отделно от таксите за регистрация към Карпе Дием Травел БГ ЕООД. Резервацията е валидна след обработка на попълнената заявката за регистрация и получено плащане по изпратената Ви фактура.