Такси за регистрация и гала-вечеря

 ВИД ТАКСА

До 31 август 2023

От 1 септември 2023

Регистрация на място

Членове на БАОГ

Други

Членове на БАОГ

Други

Членове на БАОГ

Други

Регистрация (получаване на материали за конференцията, достъп до залите и обучителен курс, участие в коктейла – 19.10.2023)

120.00

160.00

135.00

175.00

150.00

200.00

Специализанти

100.00

100.00

100.00

100.00

150.00

150.00

Гала-вечеря

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

 

Цените са в български лева.

Таксите за хотелско настаняване и гала-вечеря се заплащат отделно от таксите за регистрация към Карпе Дием Травел БГ ЕООД.

Напомняне:

Годишният членски внос в БАОГ е 30.00 лева.

Сумите за членски внос за 2023 година, както и таксите за регистрация за 25-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ могат да бъдат заплащани по банков път на банковата сметка на БАОГ в лева:

IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99
Банка ДСК, клон 2112
BIC: STSABGSF