Такси за регистрация и гала-вечеря

 ВИД ТАКСА

До 31 август 2020

От 1 септември 2020

Регистрация на място

Членове на БАОГ

Други

Членове на БАОГ

Други

Членове на БАОГ

Други

Регистрация (получаване на материали за конференцията, достъп до залите и обучителен курс, участие в коктейла – 01.10)

65.00

85.00

70.00

90.00

80.00

100.00

Гала-вечеря

68.00

68.00

68.00

68.00

68.00

68.00

 

Цените са в български лева.

Таксите за гала-вечерите се заплащат отделно от таксите за регистрация. Същите се резервират и заплащат заедно с хотелското настаняване към Кристал Груп ЕООД

БАОГ и ЕСГО

Всички членове на БАОГ, които са заплатили членския си внос за 2020 г получават достъп до до eAcademy на ESGO.

Напомняне:

Годишният членски внос в БАОГ е 30.00 лева.

Сумите за членски внос за 2020 година, както и таксите за регистрация за 23-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ могат да бъдат заплащани по банков път на банковата сметка на БАОГ в лева:

IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99
Банка ДСК, клон 2112
BIC: STSABGSF