КОНТАКТИ

 

За изпращане на резюмета:

доц. Илия Карагьозов

Клиника по гинекология, Болница ВИТА-База 2, ул. Филип Кутев №10, София
e-mail: iliakaragjozov@gmail.com

За допълнителна информация:

Д-р М. Савчева
e-mail: marianasavcheva@mail.bg
GSM: 0888 98 45 36

Д-р Г. Трифонов
e-mail: dr.trifonov@gmail.com
GSM: 0898 581 401 

За резервации, настяняване и техническа организация:

Валентин Стоянов
e-mail: v.stoianov@avdesigngroup.org
телефон: 024904949
АВ Дизайн Груп

www.avdesigngroup.org