КОНТАКТИ

 

За изпращане на резюмета:

Проф. Г. Чакалова

Клиника по гинекология, УСБАЛО, ул. Пловдивско поле №6, София
e-mail: galiacha@abv.bg
GSM: 0888 45 30 48

За допълнителна информация:

Д-р М. Савчева
e-mail: marianasavcheva@mail.bg
GSM: 0888 98 45 36; 0889 20 72 57

Д-р Г. Трифонов
e-mail: dr.trifonov@gmail.com
GSM: 0898 581 401 

За резервации за настаняване:

Гергана Костадинов
e-mail: office@crystalgroup.bg
мобилен: 0888/ 83 99 49
Офис: 056 702 449
Кристал Груп ЕООД
Гр. Бургас, Смарт Бизнес Център
Етаж 4, офис 3

За техническа организация:

Валентин Стоянов
e-mail: v.stoianov@avdesigngroup.org
телефон: 024904949
АВ Дизайн Груп

www.avdesigngroup.org