БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ е доброволна и независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, която се създава по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членовете на БАОГ са лекари-специалисти работещи в областта на онкогинекологията (акушер-гинеколози, хирурзи, уролози, лъчетерапевти, химиотерапевти и др.).

Мисията на БАОГ е да съдейства за запознаване, внедряване и разпространяване на най-съвременните постижения в онкогинекологията, да съдейства за издигане на професионалното равнище , усъвършенстване и специализации на членовете на сдружението.

Основните цели на БАОГ сa:

1. Подобряване на резултатите в борбата с рака на женските гениталии.
2. Повишаване качеството на медицинските дейност в областта на онкологията и репродуктивното здраве
3. Популяризиране на принципите за профилактика и лечение на онкологичните заболявания сред гражданското общество.
4. Подпомагане на професионалното развитие, повишаване на квалификацията и защита на интересите на лекари и други специалисти, работещи в областта на онкологията и репродуктивното здраве.

За постигане на своите цели, БАОГ

1. Организира конгреси, конференции, работни срещи и други форми, посветени на проблемите на онкологичните и сродни заболявания, както и на репродуктивното здраве. На тези форуми се обсъждат

а) утвърдени в практиката методи за профилактика, ранно откриване, диагноза, лечение и рехабилитация
б) нови стратегии и схеми за профилактика, ранно откриване, диагноза, лечение и рехабилитация, които се прилагат за внедряване в национален мащаб.
в) резултати от научни разработки в областта на онкологията, онкогинекологията, биологиятаи епидемиологията на злокачествените заболявания и други фундаментални проблеми.

2. Разработва и участва в реализация на програми и проекти за повишаване качеството на медицинските дейности в областта на онкогинекологията и репродуктивното здраве.
3. Разработва нови диагностични и лечебни алгоритми за конкретни болестни единици.
4. Оказва експертна и консултативна помощ

БАОГ и ЕСГО

През м. май 2020 БАОГ и ESGO(European Society of Gynaecological Oncology) подписаха меморандум, съгласно който всички членове на БАОГ, които са заплатили членския си внос за 2020 г получават достъп до до eAcademy на ESGO.

РЪКОВОДСТВО

БАОГ се ръководи от управителен съвет, избран от общото събрание на сдружението

Управителен съвет

Председател

доц. д-р Илия Карагьозов

Завършва медицина в Медицински Университет – София през 1994 г.
От 2018 г. е Началник отделение по Оперативна гинекология и тазова хирургия в МБАЛ „ВИТА“.

Има признати специалности по Акушерство и гинекология, и Обща хирургия.
Доц. Карагьозов е член на Управителният съвет на Българското дружество по Акушерство и гинекология (БДАГ), Български лекарски съюз (БЛС), Българската асоциация по миниинвазивна гинекология (БАМИГ), Българско хирургично дружесто (БХД), ESGO (European Society of Gynaecological Oncology).

Членове

акад. Григор Горчев

акад. Григор Горчев

проф. Стефан Ковачев

проф. Стефан Ковачев

д-р Мариана Савчева

д-р Мариана Савчева

проф. Славчо Томов

проф. Славчо Томов

проф. Явор Корновски

проф. Явор Корновски

д-р Светлозар Славов

д-р Светлозар Славов

Секретари

д-р Анита Гановска

д-р Анита Гановска

д-р Георги Трифонов

д-р Георги Трифонов

д-р Лъчезар Танчев

д-р Лъчезар Танчев

История

Българската асоциация по онкогинекология е основана през 2002 година.

ПРЕДИШНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

2002-2022

  • доц. д-р Мария Попова
  • доц. д-р Никола Василев
  • доц. д-р Божидар Слaвчев
  • доц. д-р Галина Чакалова
  • д-р Мариана Савчева

Устав

Българската асоциация по онкогинекология е учредена на учредително събрание, състояло се на 14.12.2002г. в град София.
Устава е приет с решение на Общо събрание на сдружениението, проведено на 29.09.2013 и представлява изменения и допълнения на Устава, приет от Учредителното събрание, състояло се 14.12.2002г.

Членски внос

Членският внос за 1 година е 30 лв.

Може да се заплаща по банков път на банковата сметка на БАОГ в лева:

IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

АВТОБИОГРАФИЯ

Доц. д-р Илия Карагьозов, дм

Доц. Илия Карагьозов д.м. завършва медицина в Медицински Университет – София през 1994 г.
През 1995г- 1998г работи като клиничен ординатор към катедрата по Акушерство и Гинекология в СБАЛАГ “Майчин Дом“, където придобива и специалност по акушерство и гинекология.
1998г.- 2006г.- старши -асистент към Катедрата по Акушерство и Гинекология,СБАЛАГ „Майчин Дом “ София на Медицински Университет София.
2009г.- придобива специалност и по Обща и Коремна хирургия, специализирал в I-ва Хирургична Клиника на Университетска Болница Александровска, София под ръководството на проф. Радослав Гайдарски и проф. Виолета Димитрова.
2006г- 2018г- Завеждащ отделение по Обща и оперативна гинекология,тазова хирургия и акушерство към МБАЛ „Токуда Болница софия“ АД, София
2016 г. придобива научна степен ДОКТОР по научна специалност Обща хирургия
От 2018 г. е Началник отделение по Оперативна гинекология и тазова хирургия в МБАЛ „ВИТА“.

Има признати специалности по Акушерство и гинекология, и Обща хирургия.

Доц. Карагьозов е преминал редица квалификационни курсове по ехография и мониториране на плода, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, урогинекология, онкогинекология, стандартна гинекологична хирургия. Има над 30 публикации в български и чуждестранни научни списания – Германия, Унгария, Македония и Великобритания. Участия в множество конгреси, конференции и симпозиуми като лектор в България и чужбина.

През 2007 г въвежда за първи път в страната лазерната ексцизионна хирургия в амбулаторни условия при предракови състояния на женската генитална система (лазерна конизация).

През 2017 г издава монография „СО2- лазерна колпоскопска хирургия в амбулаторни условия. Практическо ръководство за специалисти акушер-гинеколози и онкогинеколози“.
Приоритет в професионалната му дейност е ранната диагностика на онкологичните заболявания на женската полова система, радикалната онкогинекологична и разширена тазова хирургия.

Владее английски и немски език.
Доц. Карагьозов е член на Управителният съвет на Българското дружество по Акушерство и гинекология (БДАГ), Управителният съвет на Българска асоциация по Онкогинекология (БАОГ), Български лекарски съюз (БЛС), Българската асоциация по миниинвазивна гинекология (БАМИГ), Българско хирургично дружесто (БХД), ESGO (European Society of Gynaecological Oncology).