БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ е доброволна и независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, която се създава по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членовете на БАОГ са лекари-специалисти работещи в областта на онкогинекологията (акушер-гинеколози, хирурзи, уролози, лъчетерапевти, химиотерапевти и др.).

Мисията на БАОГ е да съдейства за запознаване, внедряване и разпространяване на най-съвременните постижения в онкогинекологията, да съдейства за издигане на професионалното равнище , усъвършенстване и специализации на членовете на сдружението.

Основните цели на БАОГ сa:

1. Подобряване на резултатите в борбата с рака на женските гениталии.
2. Повишаване качеството на медицинските дейност в областта на онкологията и репродуктивното здраве
3. Популяризиране на принципите за профилактика и лечение на онкологичните заболявания сред гражданското общество.
4. Подпомагане на професионалното развитие, повишаване на квалификацията и защита на интересите на лекари и други специалисти, работещи в областта на онкологията и репродуктивното здраве.

За постигане на своите цели, БАОГ

1. Организира конгреси, конференции, работни срещи и други форми, посветени на проблемите на онкологичните и сродни заболявания, както и на репродуктивното здраве. На тези форуми се обсъждат

а) утвърдени в практиката методи за профилактика, ранно откриване, диагноза, лечение и рехабилитация
б) нови стратегии и схеми за профилактика, ранно откриване, диагноза, лечение и рехабилитация, които се прилагат за внедряване в национален мащаб.
в) резултати от научни разработки в областта на онкологията, онкогинекологията, биологиятаи епидемиологията на злокачествените заболявания и други фундаментални проблеми.

2. Разработва и участва в реализация на програми и проекти за повишаване качеството на медицинските дейности в областта на онкогинекологията и репродуктивното здраве.
3. Разработва нови диагностични и лечебни алгоритми за конкретни болестни единици.
4. Оказва експертна и консултативна помощ

БАОГ и ЕСГО

През м. май 2020 БАОГ и ESGO(European Society of Gynaecological Oncology) подписаха меморандум, съгласно който всички членове на БАОГ, които са заплатили членския си внос за 2020 г получават достъп до до eAcademy на ESGO.

РЪКОВОДСТВО

БАОГ се ръководи от управителен съвет, избран от общото събрание на сдружението

Управителен съвет

Председател

проф. д-р Галина Чакалова

Завършва медицина през 1984 година с квалификацията магистър по медицина.
Има две придобити специалност: по акушерство и гинекология (1986) и Онкология (1994). През периода 1986-1987 работи като завеждащ акушеро-гинекологичен участък. От 1987 година и до момента работи в клиниката по гинекология в УСБАЛО- София.

Членове

проф. д-р Григор Горчев

проф. д-р Григор Горчев

проф. Стефан Ковачев

проф. Стефан Ковачев

д-р Мариана Савчева

д-р Мариана Савчева

проф. д-р Славчо Томов

проф. д-р Славчо Томов

д-р Илия Карагьозов

д-р Илия Карагьозов

д-р Светлозар Славов

д-р Светлозар Славов

Секретари

д-р Анита Гановска

д-р Анита Гановска

д-р Георги Трифонов

д-р Георги Трифонов

д-р Наташа Нинова

д-р Наташа Нинова

История

Българската асоциация по онкогинекология е основана през 2002 година.

ПРЕДИШНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

2002-2018

  • доц. д-р Мария Попова
  • доц. д-р Никола Василев
  • доц. д-р Божидар Слaвчев

Устав

Българската асоциация по онкогинекология е учредена на учредително събрание, състояло се на 14.12.2002г. в град София.
Устава е приет с решение на Общо събрание на сдружениението, проведено на 29.09.2013 и представлява изменения и допълнения на Устава, приет от Учредителното събрание, състояло се 14.12.2002г.

Членски внос

Членският внос за 1 година е 30 лв.

Може да се заплаща по банков път на банковата сметка на БАОГ в лева:

IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

АВТОБИОГРАФИЯ

Проф. д-р ГАЛИНА ЧАКАЛОВА, дм

Завършва медицина през 1984 година с квалификацията магистър по медицина.

Има две придобити специалност: по акушерство и гинекология (1986) и Онкология (1994). През периода 1986-1987 работи като завеждащ акушеро-гинекологичен участък. От 1987 година и до момента работи в клиниката по гинекология в УСБАЛО- София.

През 1993 година придобива научно-образователна степен  „Кандидат на медицинските науки”  (Доктор) на тема  „Предклиничен рак на маточната шийка: диагностични и терапевтични проучвания”. От 2004 до 2007 година е Началник на отделение в Клиника по гинекология. През 2007 година придобива научната звание  „ старши научен сътрудник ІІ степен” (Доцент). През 2013 година придобива научната звание  «Професор» От 2007 година е Началик на Клиниката по гинекология към УСБАЛО-София. Автор е на над 350 научни публикации в областта на онкологияга, гинекологията и здравният мениджмънт у нас и в чужбина, както и над 200 научни съобщения на международни и национални научни форуми. Член е на множество международни и български научни организации.

Проф. д-р ГАЛИНА ЧАКАЛОВА е автор на учебника „ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ“

Проф. Г. Чакалова е член на Editorial Board  на International Journal of Gynecology & Clinical Practices ISSN: 2394-4986.  Участва в редакционната колегия на списание „Онкология”. Специализирала е в Русия (Санкт-Петербургски онкологичен институт) и в Италия (Неаполитански Онкологичен институт). Магистър по бизнес администрация (2010) и Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънд (2013). 

Проф. Г. Чакалова участва в държавната изпитна комисия по Акушерство и гинекология на студенти по медицина в СУ «Св. Св. Кл. Охридски».