Такси за регистрация и гала-вечеря

 

 ВИД ТАКСА

До 31 август 2015

От 1 септември 2015

Регистрация на място

Членове на БАОГ

Други

Членове на БАОГ

Други

Членове на БАОГ

Други

Регистрация (получаване на материали за конференцията, достъп до залите и участие в коктейла)

75.00

85.00

80.00

90.00

90.00

100.00

Гала-вечеря

65.00

65.00

65.00

65.00

65.00

65.00

Цените са в български лева.

 

Таксите за гала-вечерите се заплащат отделно от таксите за регистрация. Същите се резервират и заплащат заедно с хотелското настаняване към Травъл Експъртс БГ ЕООД

Напомняне:

Годишният членски внос в БАОГ е 30.00 лева.


Сумите за членски внос за 2016 година, както и таксите за регистрация за 20-ТА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ могат да бъдат заплащани по банков път на банковата сметка на БАОГ в лева:
 

IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99
Банка ДСК, клон 2112
BIC: STSABGSF