Структура

 

 

Почетен председател:

доц. д-р Мария Попова

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:

доц. д-р Божидар Слaвчев

Зам. председател:

проф. д-р Галина Чакалова

Членове:

проф. д-р Виктор Златков
проф. д-р Григор Горчев
проф. д-р Славчо Томов
доц. д-р Никола Василев
д-р Илия Карагьозов

Секретариат:

д-р Мариана Савчева
д-р Анета Начева д. м.

д-р Георги Трифонов


Предишни председатели:


2002-2013
доц. д-р Мария Попова
доц. д-р Никола Василев