Програма

 

 

Четвъртък 29.09.2016 

 

10.00-18.00 Регистрация


18:30 Откриване на конференцията

Доц. Б. Славчев

 

„От първата до двайстата конференция на БАОГ”.

Доц. М. Попова, Проф. Г. Чакалова, Д-р М. Савчева


19:00 Уводни лекции:
Роботизирани операции.

Ангелос Сютас, Солун


Циторедуктивна хирургия и хипертермична химиотерапия в лечението на овариалния карцином - статукво, проблеми, перспективи.

Доц. А. Юлианов
 


20:00 КоктейлПетък 30.09.2016
 

9:00-9:30 Разпостранение и преживяемост на злокачествените тумори на женските полови органи
Модератор: Доц. И. Михайлова
Секретар: Д-р В. Меламед


Пленарна лекция
Епидемиология на злокачествените тумори на женските полови органи.

Г. Чакалова


Авторски доклади
Особености в лечението на много възрастни болни с гинекологичен рак.

В. Меламед, Г. Чакалова

9:30-10:00 Патоморфология на туморите
Модератор: Доц. Н. Василев
Секретар: Д-р И. Карагьозов


Пленарна лекция
Патологоанатомичното изследване не е само морфология.

Н. Василев


Авторски доклади
Качество на резекционните линии при спесимени от лазерни конизации- 8 годишен опит.

И. Карагьозов, Б. Попова, Б. Димитров

10:00-11:00 Диагностика на туморите на женските полови органи
Модератор: Доц. В. Стойнова
Секретар: Д-р А. Начева


Пленарни лекции
Образна диагностика на туморите в гинекологията.

В. Стойнова


Колпоскопия и ZedScanспектроскопия в диагностиката на преканцерози на маточната шийка.

Я. Корновски


Авторски доклади
Туморни маркери в онкогинекологията.

А. Начева, Н. Василев


Офис хистероскопията – condicio sine qua non в амбулаторната гинекологична практика.

Д. Цветков, Н. Хинкова

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-12:30 Рак на млечната жлеза
Модератор: Проф. Е. Александрова
Секретар: Д-р З. Гаранина

 

Пленарни лекции
Рак на млечната жлеза - епидемиология, рискови фактори, съвременно лечение.

Е. Александрова, С. Сергиева, И. Гаврилов, Д. Ал Заят, Н. Атанасов


Рак на млечната жлеза при болни с онкогинекологични заболявания.

Г. Чакалова


Авторски доклади
Фамилна обремененост при жени с фиброаденом и рак на млечната жлеза.

З. Гаранина


УЗ диагностика на гърдата – приложение, предимства и лимитиращи фактори. BI-RADS класификация.

И. Гергов, К. Русинов


Автоматизиран обемен ултразвуков скенер (ABVS ) – 3D изобразяване на млечната жлеза. Предизвикателства и реалност.

И. Гергов, К. Катерински

12:30-14:30 Обедна почивка

14:30-15:30 Кратки сателитни симпозиуми


14:30-14:45 Сателитен симпозиум на Фармацевтичен завод Монтавит - Т.П.

Нов, инновативен подход за лечение на цистит и други бактериални инфекции на пикочните пътища.

Проф. Г. Чакалова


14:45-15:00 Сателитен симпозиум на Фирма Майлан.
Дуфастон – уникално решение за много проблеми в гинекологичната практика. Проф. Асен Николов
 

15:00-15:15 Сателитен симпозиум на Lab. INNOTECH Int.
Приложение на Phlebodia след онкогинекологични операции с лимфна дисекция.

Проф. Г. Чакалова


15:15-15:30 Сателитен симпозиум на GSK.
Новости за двувалентната НРV ваксина.

Д-р. М. Мирчева

15:30-16:00 Проследяване и диспансеризация на болни с онкогинеколо-гични заболявания.
Модератор: Доц. Н. Василев
Секретар: Д-р М. Михайлов


Пленарна лекция
Проследяване на болни след лечение на гинекологичен рак.

Г. Чакалова


Авторски доклади
Диспансеризация и диспансерно наблюдение на пациентки със злокачествени новообразования на женските полови органи.

М. Михайлов, Т. Тошков

16:00-17:00 Сателитен симпозиум на AstraZeneca ,,Персонализираната медицина - нови възможности‘‘.
Модератор: проф. А. Николов


Ракът: расте, но не старее.

Доц. Н. Василев, д-р Анета Начева


Lynparza – трансформация в лечението на овариалния карцином.

д-р К. Койнов

17:00-17:30 Кафе пауза

17:30-18:30 Придружаващи заболявания при болни със злокачествени тумори на женските полови органи

Модератор: Доц. Б. Славчев
Секретар: Д-р К. Ангелов


Авторски доклади
Възрастови характеристики и придружаващи заболявания при пациентки с гинекологичен рак.

К. Цонева, Г. Чакалова


Менструална функция и възраст при болни със злокачествени новообразувания на яйчника.

И. Филипова


Прогностична значимост на цитокини IL-8, TNF-α при жени с обезитас в Iви стадий на ендометриален карцином, оперирани чрез роботизирана и отворена хирургия.

Т. Димитров, Г. Горчев, С. Томов,К. Цветанова, Л. Танчев


Клинико-морфологична характеристика на болни с онкогинекологични заболявания и обезитет.

Р. Стоянов, Г. Чакалова


Придружаващи заболявания при болни със злокачествени новообразувания и обезитет.

Р. Стоянов, Г. Чакалова


Observatio Тu ovarii или случай с коло-утеринна фистула при болестта на Крон.

Л. Танчев , Енчева Л., Ковачев Н., Т. Димитров, Стратева Д., Бетова Т.
 


Събота 01.10.2016
 

9:00-10:00 Оперативно лечение на злокачествени тумори на женските полови органи
Модератор: Проф. Я. Корновски
Секретар: Д-р Р. Стоянов


Пленарна лекция
Латерална ендопелвична резекция – хирургична алтернатива за пациенти с локално авансирал (IIB-IIIB) стадий рак на маточната шийка.

Я. Корновски, Е. Исмаил


Авторски доклади

Индивидуален хирургичен подход (едноетапна или двуетапна операция) при болни със злокачествени тумори на вулвата.

К. Ангелов, Г. Чакалова


Малигнена меланома и невус пигментозум на влагалище, вулва и уретра: клиничен случай.

К. Чалова, И. Амалиев, Ж. Читалов, Е. Учикова


Някои особености в преживяемостта при пациентки с епителен овариален рак в стадий III-IV по FIGO в зависимост от вида на хирургична интервенция.

С. Славчев , С. Томов, Я. Корновски, С. Иванов, Е.Софтова

 

Първи резултати от втория център за роботизирана хирургия в гинекологията.

Я. Делчев

10:00-11:00 Оперативно лечение на злокачествени тумори на тялото на матката. Част І

Модератор: Проф. Г. Чакалова
Секретар: Д-р Е. Исмаил


Пленарни лекции

Стандарти и полемики при лечението на рака на ендометриума.

Ч. Цветков, Г. Горчев, С. Томов, Н. Хинкова


Авторски доклади

Значението на Сентинелните лимфни възли при ендометриален карцином.

А. Йорданов, Н. Хинкова, Сл.Томов, Гр. Горчев


Хирургично стадиране на тазовите лимфни възли при болни с рак на ендометриума в І стадии.

К. Ангелов, Г. Чакалова, Ц. Дянкова, П. Костова, А. Кърлов, Р. Стоянов, С. Динева


Случай на неразпозната метастаза в тазови лимфни възли при болна с рак на ендометриума в І стадии.

Г. Чакалова


Адювантна терапия при ендометриален карцином (I-II стадии). Рискови групи за възникване на рецидиви.

Е. Исмаил, Я. Корновски

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-12:30 Кратки сателитни симпозиуми


11:30-11:45 Сателитен симпозиум на МЛД Трейдинг.

Нашият опит в лечението на HPV-асоциирани лезии в областта на външните полови органи на жената чрез комбинираното приложение на Coriolus-MRL и Biguanelle.

Д-р. Д. Гинчева


11:45-12:00 Сателитен симпозиум на Гамидор България.
Direct Flow Technology & HPV Direct Flow Chip – нов метод за скрининг и генотипиране на 36 генотипа Човешки Папиломен Вирус (HPV). Новите технологии в съвременната молекулярно-биологична диагностика.

И. Караколев


12:00-12:15 Сателитен симпозиум на Натурфарма.
SilAut – клиничен опит. Ефективност на SilAut при прилагането му към лечебния алгоритъм при наличие на HPV-асоциирани промени в зоната на гениталиите.

Д-р. А. Христамян


12:15-12:30 Сателитен симпозиум на MSD.

Ваксинопрофилактика с четиривалентна HPV ваксина.

проф. М. Малинова

12:30-14:30 Обедна почивка

14:30-15:00 Злокачествени тумори на тялото на матката. Част ІІ

Модератор: Доц. Б. Славчев
Секретар: Д-р М. Савчева


Пленарни лекции

Онтогенетичен и ембриологичен поглед към рака на ендометриума.

Сл. Томов, Гр. Горчев


Перитонеална мезометриална резекция (PMMR) – нов подход в лечението на ендометриалния карцином.

Гр. Горчев, Сл. Томов

15:00-15:30 Сателитен симпозиум на ROCHE
Мултидисциплинален подход при лечение на рак на маточната шийка.

Г. Горчев

15:30-16:30 Сателитен симпозиум на Synevo.
Лектори: д-р. М. Стоича, Проф. Г. Чакалова

16:30-16:50 Кафе пауза

16:50-18:20 Лекарствена терапия и лъчетерапия на туморите на женските полови органи

Модератор: Проф. В. Първанова
Секретар: Д-р И. Трифонова


Пленарни лекции

Роля на химиотерапията в лечението на туморите на женските гениталии.

И. Трифонова


Резултати, прогноза и проследяване при лъчелечение на гинекологични тумори.

В. Първанова, И. Михайлова, Е. Петкова


Авторски доклади

Имунотерапия: нови стратегии при лечението та гинекологичните злокачествени тумори.

Г. Солакова, И. Трифонова, М. Мемедовска, Н. Чилингирова, А. Герасимов, И. Димова, Л. Симеонова, Г. Куртева


Лечебни резултати след провеждане на следоперативно лъчелечение с и без химиотерапия при болни с карцином на маточната шийка в група с висок риск.

И. Михайлова, Д. Георгиев, В. Първанова, Д. Кацаров, С. Лалова, И. Трифонова, К. Мишовска, Цв. Иванова


Перкутанна лъчелечение при локално авансирал карцином на маточната шийка.

А. Кленова, В. Първанова, С. Лалова, В. Любомиров, Р. Иванова, С. Динева, И.Трифонова, Й. Петкова


Лоши прогностични фактори при болни с карцином на маточното тяло, провели самостоятелна следоперативна интравагиналн абрахитерапия.

Б. Генова , Е. Петкова, А. Балабанова, Е. Манова, М. Йорданова


Следоперативно лъчелечение при карцином на маточното тяло с умерен и висок риск.

Е. Манова, Е. Петкова, Б. Генова, В. Първанова, Н. Гешева, А. Балабанова


19:00 Гала вечеря


Неделя 02.10.2016
 

10:00-10:30 Закриване на 20-та Юбилейна Национална конференция по онкогинекология


10:30-11:30 Общо събрание на Българската асоциация по онкогинекология.


12.00 Освобождаване на стаите и отпътуване