Регистрация

 

Вид регистрация

Заплащане на годишен членски внос към Българска асоциация по онкогинекология

Данни за регистрираното лице:

Име

Презиме

Фамилия

УИН

ЕГН

E-mail

Телефон

Районна колегия на БЛС

Град

Допълнителна информация или данни за фактура:

Автор/съавтор съм на доклад, постер или презентация.

(маркира се само ако сте до 3-то име в авторката колегия на доклад за получаване на по-голям брой кредитни точки)

 

 

Внимание:

Регистрацията за 20-та Юбилейна национална конференция по онкогинекология се активира само след заплащане на сумата по банков път на банковата сметка на БАОГ в лева:

IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99
Банка ДСК, клон 2112
BIC: STSABGSF

След заверяването на сумата в банковата сметка на БАОГ ще получите e-mail с потвърждение на регистрацията Ви и финансов документ за извършеното плащане (фактура).